Tập trung xử lý các tranh chấp pháp lý tại 12 dự án thua lỗ thuộc ngành Công Thương

Tập trung xử lý các tranh chấp pháp lý tại 12 dự án thua lỗ thuộc ngành Công Thương

Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) thông tin sau hơn 2 năm triển khai xử lý 12 dự án thua lỗ thuộc ngành Công Thương, tình hình ở các dự án được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng khó khăn vướng mắc còn lại cũng rất lớn. Vụ Kế hoạch cho biết, trong số 6 nhà máy trước đây có hoạt động...