10 điều ít biết về nền kinh tế Mexico

10 điều ít biết về nền kinh tế Mexico

Ngọc Trang | Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump doạ sẽ áp thuế 5% lên tất cả hàng hoá nhập khẩu từ Mexico nhưng điều này đã không xảy ra nhờ thoả thuận vào phút chót của Mexico...